Projekti

PROJEKTI FINANSIRANI OD STRANE MINISTARSTVA PROSVETE I NAUKE

 

 

Iz sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u toku je ralizacija 16 projekata čiji su nosioci Fakultet za poslovne studije, Fakultet za državnu upravu i administraciju i Fakultet za biofarming nosioci projekata, dok su na drugim projektima učesnici, pored navedenih, još i Fakultet za kulturu i medije, Fakultet za kompjuterske nauke i Fakultet zameđunarodnu ekonomiju.

 

Spisak naziva projekata čiji su nosioci fakulteti Megatrend univerziteta:

 

 

  1. Nacionalna strategija priliva stranog kapiala u cilјu reintegracije Srbije u svetske ekonomske tokove, evidencioni broj 179032. Rukovodilac projekta je prof. dr Nataša Bogavac Cvetković. Učesnici na projektu su istraživači zaposleni na sledećim fakultetima: Fakultet za poslovne studije–prof. dr Nataša Bogavac Cvetković, prof. dr Ivica Stojanović, prof. dr Predrag Kapor, prof. dr Mira Rakić, prof. dr Beba Rakić, prof. dr Ana Langović Milićević, prof. dr Tatjana Cvetkovski, prof. dr Vladan Pavlović, doc. dr Zlatko Langović, doc. dr Aleksandra Tošović Stefanović, asistenti Dragana Trifunović, Ranka Mitrović i Nikolina Vrcelј; Fakultet za međunarodnu ekonomiju - asistent Ana Jurčić i Fakultet za kulturu i medije - doc. dr Violeta Ocokolјić.

 

 

  1. Unapređenje javnih politika u Srbiji u funkciji pobolјšanja socijalne sigurnosti građana iodrživog privrednog rasta, evidencioni broj 47004. Rukovodilac Projekta Dragana Gnjatović. Učesnici na projektu su istraživači zaposleni na Fakultetu za državnu upravu i administraciju -prof.dr Dragana Gnjatović, prof.dr Darko Marinković, asistent Andrija Blanuša i asistent Ana Grbić; sa Fakultetaza kulturu i medije -prof.dr Dragan Nikodijević, prof.dr Mirko Miletić, doc.dr Smilјka Isaković doc.dr Dragan Ćalović: saFakultetaza međunarodnu ekonomiju -prof.dr Slobodan Pajević, prof.dr Vladimir Grbić, prof.dr Nataša Milenković, doc. dr Ana Jovancai, doc.dr Jelena Batići asistent Ivan Ivanović; saFakultetaza poslovne studije -asistenti Nikola Stakić i Nikolina Vrcelј.

 

 

  1. Unapređenje održivosti i konkurentnosti u organskoj bilјnoj i stočarskoj proizvodnji primenom novih tehnologija i inputa, evidencioni broj 31031. Rukovodilac projekta je prof. dr Jelena Bošković. Učesnici na projektu su istraživači zaposleni na Fakultetu za biofarming: prof. dr Jelena Bošković, prof. dr Ljilјana Kostadinović, prof. dr Branislav Miščević, prof. dr Veselinka Zečević, prof. dr Gordana Dozet, prof. dr Gorica Cvijanović, prof. dr Lazar Ružičić, prof. dr Slavica Kostić Nikolić, prof. dr Tibor Kenjveš, prof. dr Slobodan Milenković, prof. dr Zdravko Hojka, prof. dr Tamara Galonja, prof. dr Slavica Savić, Želјana Prijić i Edita Suturović.

 

Spisak naziva projekata u čijoj su realizaciji fakulteti Megatrend univerziteta učesnici:

 

1.            Od podsticanja inicijative, saradnje, stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu, evidencioni broj 179034. Na projektu učestvuje prof. dr Vojislav Andrić, zaposlen na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju.

 

2.            Modeliranje razvoja i integracije Srbije u svetske tokove u svetlu ekonomskih, društvenih i političkih gibanja, evidencioni broj 179038. Na projektu učestvuje prof. dr Rajko Bukvić, zaposlen na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju.

 

 

3.            Optpelektronski nanodimenzioni sistemi, evidencioni broj 45003. Na projektu učestvuju: prof. dr Vesna Milanović zaposlena na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, prof. dr Dušan Joksimović i asistent Andrea Bučalina, zaposleni na Fakultetu za poslovne studije.

 

4.            Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštiti nacionalne baštine i obrazovanju, evidencioni broj 44006. Na projektu učestvuje prof. dr Vesna Milanović zaposlena na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, prof. dr Dušan Joksimović i asistent Andrea Bučalina, zaposleni na Fakultetu za poslovne studije; sa Fakulteta za kompjuterske nauke angažovani su istraživači: prof. dr Milan Tuba, prof. dr Vjekoslav Budimirović, asistetni Ivona Brajević, Nebojša Bačanin i Miloš Subotić.

 

 

5.            Geografija Srbije, evidencioni broj 47004, Na projektu učestvuju istraživač zaposlen na Fakultetu za kulturu i medije doc. dr Nataša Simeunović Bajić.

 

6.            Srbi i Srbija u jugoslovenskom i međunarodnom kontekstu, unutrašnji razvitak i položaj u evropskoj/svetskoj zajednici, evidencioni broj47027. Na projektu učestvuje doc. dr Nataša Simeunović Bajić.

 

 

7.            Dinamički sistemi u prirodi društva: Filozofski i empirijski aspekti, evidencioni broj 179041. Na projektu učestvuje Miroslav Mićević asistent Fakulteta za kulturu i medije.

 

8.            Istraživanje savremenih biotehnoloških postupaka u proizvodnji hrane za životinje u cilјu povećanja konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti, evidencioni broj 46012. Na projektu učestvuje prof. dr Ljilјana Kostandinović.

 

 

9.            Održiva polјoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja, evidencioni broj 46006. Na projektu učestvuju: prof. dr Gordana Dozet i prof. dr Ružica Cvijanović.

 

10.         Razvoj tehnologija i proizvoda na bazi mineralnih sirovina i otpadne biomase u cilјu zaštite resursa za proizvodnu bezbedne hrane, evidencioni broj 31003. Na projektu učestvuje prof. dr Zdravko Hojka.

 

 

11.         Savremeni biotehnološki pristup rešavanju problema suše u polјoprivredi Srbije, evidencioni broj 31005. Na projektu učestvuje prof. dr Savić Slađana.

 

12.         Proučavanje bilјnih patogena artropada, korova i pesticida u cilјu razvoja metoda bioracionalne zaštite bilјa i proizvodnje bezbedbe hrane, evidencioni broj 31043. Na projektu učestvuje prof. dr Slobodan Milenković.

 

 

13.         Izučavanje genetičke osnove pobolјšanja prinosa i kvaliteta strnih žita u različitim ekološkim uslovima, evidencioni broj 31092. Na projektu učestvuju prof. dr Jelena Bošković i prof. dr Veselinka Zečević.

 

PROJEKTI BILATERALNE SARADNјE SRBIJE I SLOVAČKE

 

U okviru projekata bilateralne saradnje u toku je uspšena realizacija naučno–istraživačkog projekta između Megatrend univerziteta i Ekonomskog univerziteta iz SLOVAČKE, evidencioni broj 680-00-140/2012-09/13.

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: