Tempus Agrivoc

 


 

Projekat AGRIVOC fokusira se na unapređenje strukovnih studija u oblasti poljoprivrede (voćarstva, stočarstva, vinogradarstva, ratarstva i zaštite bilja) i prehrambene tehnologije. Projekat treba da unapredi znanje i praktičnu osposobljenost studenata za rad u poljoprivrednim i prehrambenim delatinostima kroz unapređenje kurikuluma studijskih programa i nastavnih predmeta, metodike izvođenja nastave i praktične nastave studenata. U protekloj deceniji reforme visokog obrazovanja u okviru Bolonjskog procesa, strukovne studije na Zapadnom Balkanu su zanemarene i nisu dobile toliko pažnje koliko i akademske studije. Stim u vezi, studijski programi strukovnih studija nisu prošli adekvatnu reformu i još uvek ih odlikuje pretežno teoretski sadržaj bez dovoljno praktičnog usavršavanja u realnom radnom okruženju. Imajući u vidu karakter strukovnih studija i činjenicu da one školuju kadar direktno za tržište rada, zanemarivanje strukovnih studija u procesu reforme i nedostatak praktične nastave u realnom radnom okruženju za posledicu su imali nisku zapošljivost studenata i opadanje interesovanja studenata za strukovne studije ali i nedostatak adekvatnih profila na tržištu rada.

 

Opšti cilj projekta je unapređenje strukovnih studija u oblasti poljoprivrede i prehrambene tehnologije na Zapadnom Balkanu. Specifični ciljevi projekta uključuju reformu i unapređenje kurikulima, unapređenje metodike izvođenja nastave, obuku nastavnog kadra, jačanje preduzetničke kompetencije, unapređenje participacije studenata u reformi i donošenju odluka, razvoj programa studentske prakse, osnivanje i opremanje Centra za praktičnu poljoprivredu i prehrambenu tehnologiju, umrežavanje sa lokalnom zajednicom, poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima i proizvođačima prehrambenih proizvoda kao i jačanje samoodrživosti Centra i izvođenja praktične nastave.

 

U skladu sa ciljevima Tempus programa, ovaj projekat takođe doprinosi:

 • Promovisanju reforme i modernizacije visokog obrazovanja u partnerskim zemljama

 • Poboljšanju kvaliteta i značaja visokog obrazovanja u partnerskim zemljama

 • Izgradnji kapaciteta visokoškolskih ustanova u partnerskim zemljama i EU, posebno u oblasti međunarodne saradnje i trajnog procesa modernizacije, a kako bi im pomogli da sebe otvare ka društvu u celini

 • Podsticaju recipročnog razvoja ljudskih resursa

 • Poboljšanju umrežavanja među visokoškolskim ustanovama i naučnim institucijama u zemljama partnerima i članicama EU

 • Poboljšanju međusobnog razumevanja između naroda i kultura u EU i zemljama partnerima

 

 

Nosilac projekta je Visoka poljoprivredno-prehrambena škola u Prokuplju a partneri su srodne visoke škole iz Požarevca, Valjeva i Vranja, Poljoprivredni fakulteti iz Banja Luke i Istočnog Sarajeva, 3 visokoobrazovne institucije iz 3 EU zemlje, Zapadnobalkanski socio-ekonomski centar i opština Prokuplje.

 

Partneri:

 

 1. High Technical School of Professional Studies Pozarevac, RS

 2. University of Szeged, HU

 3. College of Applied Vocational Studies Vranje, RS

 4. Megatrend University Belgrade , RS

 5. Institute for animal husbandry , RS

 6. Western Balkans Socio-Economic Center, RS

 7. Institute for forage crops , RS

 8. Agricultural Institute of Republic of Srpska , BA

 9. University of Banja Luka, BA

 10. University of East Sarajevo , BA

 11. University Dzemal Bijedic of Mostar , BA

 12. Center for Development and Advancement of Rural Region, BA

 13. Agriclutural University of Athens, GR

 14. Slovak University of Agriculture in Nitra, SK

 15. High Agricultural School of Vocational Studies Šabac, RS

 

 1. LINK http://agrivoc.org/sr/vest.php?newsid=15

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: