Tempus Sigmus

 

  

Osnovna ideja projekta SIGMUS je jačanje uloge studenata u upravljanju i rukovođenju na univerzitetima u Srbiji, u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Projekat predstavlja jedan od nacionalnih prioriteta u oblasti strukturnih reformi u Srbiji, koje se odnose na unapređenje procesa upravljanja na univerzitetima i razvoj studentskih servisa. Aktivnosti jačanja studentskih predstavničkih tela se odnose na planiranja i razvoj kapaciteta studentskih organizacija i drugih studentskih predstavnika.

 

Takođe, aktivnostima projekta treba da se podstakne razvoj studentskih servisa na univerzitetima u Srbiji. Rezultati projekta će biti promovisani svim ciljnim grupama u Srbiji, a pre svega će biti dostupni visoko obrazovnim institucijama. Budući da projekta ima veliki nacionalni značaj, podržan je od strane svim akreditovanim univerziteta u Srbiji, kao i od strane Ministarstva prosvete i Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. To je najbolja garancija održivosti projekta i posle završetka istog.

 

LINK http://www.sigmus.edu.rs

 


DOMAĆI PARTNERI

 

1. Univerzitet u Beogradu (Nosilac projekta). saznajte više

 

2. Univerzitet u Novom Sadu. saznajte više

 

3. Univerzitet u Nišu. saznajte više

 

4. Državni univerzitet u Novom Pazaru. saznajte više

 

5. Konferencija direktora Visokih strukovnih škola Srbije.

 

6. Univerzitet Singidunum. saznajte više

 

7. Studentska unija Srbije. saznajte više

 

8. Ministarstvo prosvete. saznajte više

 

9. Nacionalni savet za visoko obrazovanje. saznajte više

 

10. Megatrend univerzitet. saznajte više

 

 

 

MEĐUNARODNI PARTNERI

 

1. Tehnički univerzitet, Chania, Krit. saznajte više

 

2. Univerzitet u Mariboru. saznajte više

 

3. Univerzitet u Udinama. saznajte više

 

4. Middlesex University. saznajte više

 

5. Unija studenata BOKU. saznajte više

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: